Jake Gardiner Womens Jersey  2017 YILI GENEL KURUL
Çarşamba, 20 Şubat 2019

Yönetim Menü

2017 YILI GENEL KURUL GÜNDEM

MELTEMKÖY TATİL SİTESİ YÖNETİM KURULU KARARIDIR

Kararın tarihi                                     : 16/07/2018
Kararın numarası                             : 115
Yönetim kurulu başkanı                               : Adnan Ayas
Toplantıya katılan üyeler             :  AHMET   KARLUK,ALİ  AKÖZ
Toplantı  gündemi                          :2017/2018 Olağan genel kurul toplantısı hk.

Yönetim Kurulumuz 16 Temmuz 2018 pazartesi  günü saat 18.00 de  site yönetim binasında toplanmış olup, yapılan görüşme sonucunda ;
                               Site genel kurulunun  12  Ağustos  2018 Pazar günü saat 13,30 da Meltemköy tatil sitesi Çandarlı adresindeki sitemizin restoran bölümünde aşağıdaki gündem dahilinde olağan toplantıya çağrılmasına, birinci toplantıda yeter ekseriyetin sağlanamaması durumunda ikinci  toplantının              19  Ağustos  2018  Pazar günü  aynı  yer   ve  aynı  saatte yapılmasına,

                Oy birliği ile karar verilmiştir.

ADNAN AYAS                    AHMET  KARLUK                                        ALİ  AKÖZ
Yöntm. Krl. Bşk                 2.Başkan                                                   Yöntm. Krl. Üyesi
 

Toplantı Gündemi:
1) Açılış , saygı  duruşu  ve  Divan   seçimi
2) Yönetim   kurulu   faaliyet   raporunun   ve   2017-2018  yılı   gelir  gider  tablosunun   okunması
3) Denetim   raporunun   okunması   ve  okunan  tüm   raporların    görüşülmesi
4) Yönetim   ve   denetim   kurulunun    ayrı    ayrı   ibrası

5) Yeni  yönetim   kuruluna   verilecek   olan   maaş   ve   yollukların  belirlenmesi , ayrıca  yönetim  ve  denetim   kurulu   üyelerinin   site   genel  kurul  giderlerine  katılıp   katılmama    hususunun    görüşülerek    karara   bağlanması
6) Tahmini  bütçenin   görüşülmesi, yeni   dönem    aidatlarının   miktarının   görüşülerek  karara   bağlanması
7) Sitemize   personel   alımı, çıkartılması, personele  ödenecek   ücret  ve  zamların   tespit  edilmesi, personele  konut   tahsisi  hususunda   karar   verilmesi  ve  ödenen   aidatların  önce  eski  borç  düşülerek   tahsil   edilmesi, biriken   borçlara   %5   faiz   uygulaması   ve  benzeri   konularda   yönetim   kuruluna   yetki   verilmesi, ve  bankalarda    hesap   açma , kapama, para  yatırma, para  çekme, Tüm  mahkemelerde , icra   dairelerinde , ptt.  Şubelerinde, Tapu  dairelerinde  , Belediyelerde, tüm  tüzel  kişilere,  ibralaşmaya, uzlaşmaya,  Türk  telekom,a, internet’e , telefona   abone   olmaya  ve   kapatmaya   hususlarında   yönetim   kuruluna   yetki   verilmesi   hususunun   karara   bağlanması
8)Yeni  yönetim   kurulunun   seçilmesi

9-]Denetim  kurulunun  seçilmesi
10) Dilek ,  temenniler   ve   kapanış

Telefon: 0 (232) 673 32 84 || Mail: info@meltemkoy.com || Adres: Çandarlı Mahallesi, Meltemköy Tatil Sitesi DİKİLİ / İZMİR

DeMarcus Ware Womens Jersey