Jake Gardiner Womens Jersey  2017-2018 FAALİYET RAPORU
Çarşamba, 20 Şubat 2019

Yönetim Menü

2017-2018 FAALİYET RAPORU

 
MELTEMKÖY TATİL SİTESİ
2017-2018 YILI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORUDUR
 
       Sayın site sakinleri;
       Hepinize hoş geldiniz diyor.   Saygılar sunuyoruz.
       Sitemizde bu yıl içinde yapılan işler ve faaliyetler konusunda sizleri bilgilendirmeye  çalışacağım.
 
1-)  490 Adada   ana  su  borusunun  patlaması  sonucunda  bölgenin  suyu  kesilerek,eski  borular  değiştirilerek  yeni  kangal  borular  döşenmiştir.
2-)  490  Adanın  yanmayan  elektrik  direkleri  bakıma  alınmış  aralarına  yeni  bir  elektrik  hattı  döşenerek  aydınlatma  sorunu  giderilmiştir.
3-)  kooperatif  arazinin  önünde  bulunan  sürgülü  kapı  onarılmış  tel  örgüler  sağlamlaştırılmış  geceleri  yabani  hayvanların  girişi  engellenmeye  çalışılmıştır.
4-)  Site  içersindeki  su  sarfiyatı  fazla  olduğundan  dolayı  suyumuz  yeterli  gelmemektedir. Sulama  için  bağladığımız  yeni  hatta  yeni  bir  hat  çekilerek  ana  depoya  takviye  yapılmıştır
5-] Dağdan  gelen  suyun  düzenli  olarak  kontrol  ve  bakımı  yapılmaktadır.
 
6-] Site  içersindeki  çöp  konteynırlarının  haftanın  üç  günü  ilaçlanmaktadır.
 
7-] Site  önündeki  ana  su  borusunun  patlamasından  dolayı  yol  kazılmış  tamirat  yapıldıktan  sonra  yola  beton  dökülerek  tamiratı  yapılmıştır.
 
8-]  Site  içersindeki  orta  bölümdeki  gül  bahçesinin  eski  toprağı  temizlenmiş  bahçe  bakıma  alınmış  iki  kamyon  toprak  getirilerek  yeniden  çim  ekilerek  güzel  bir  görünüm  kazandırılmıştır.
 
9-]  Çocukların  oyun  alanı  bakıma  alınmış  boyanması  gereken  yerlerin  boyası  yapılmış  çocukların  daha  güvenli  bir  şekilde  oyun  alanından  faydalanması  için  duvardan  bir  adet  kapı  açılmıştır.
 
10-]  Site  içersindeki  kuruyan  ağaçlar  kesilmiştir. Kesilen  ağaçlar  yakacak  olarak  değerlendirilmiştir.
 
11-]  493  Adada  hasar  gören  duvarların  tamiri  yapılmıştır.
 
12-]  494  Adanın  üst  tarafındaki  yan  taraftaki  arsayla  bizim  aramızda  bulunan  duvarın  yıkılmasından  dolayı   yeni  duvar  örülüp  tamiride  yapılmıştır.
 
13-] Çatılarda  bulunan  bacalar  rüzgarlarda  fırtınadan  yıkılan  ve  bozulanların  bakımı  ve  tamiri  yapılmıştır.
 
14-]  493  Ada  no-20/1,deki  dairenin  merdiveni  çökme  konumuna  gelmiş  merdiven  yıkılarak  yeniden  merdiven  yapılmıştır.
 
  Merdiven  altları  yıkılmış  ve  temizlenmiştir.
 
15-]  Sitemizin  değişik  yerlerine  limon  selvi,si  ve  meyve  ağaçları  dikilmiştir.
 
16-]  Verilen  dilekçeler  doğrultusunda  akan  çatılar  tespit  edilmiş  yeni  çıkan  bir  izolasyon  maddesi  ile  çatıların  izolasyonu  yapılmıştır.
 
17-]  Tüm  çatıların  bakımı  yapılmış  çatılardaki  elektrik  sistemi  elden  geçirilmiş  olup  televizyon  antenlerinin  bakımı  yapılmıştır.
 
18-]  Ağaçların  budanması  için  verilen  dilekçeler  doğrultusunda  ağaçların  budaması  yapılmıştır.
 
19-]  Site  içersindeki  yürüyüş  yollarındaki  betondaki  kırılmalar  temizlenip  tekrar  beton  çimentoyla  tamiratları  yapılmış  merdivenlerdeki  ayrılmalar  çatlaklar  çimentoyla  kapatılmıştır.
 
20-] Sahil  kenarına  güneşten  korunmak  için  iki  adet  profilden  güneşlik  yapılmıştır.
 
21-]  İskelenin  baş  tarafına  dolgu  yapılarak  beton  dökülmüştür.
 
22-]  Tüm  löğar  kapaklarının  bakımı  yapılmıştır.
 
23-]   Sosyal   tesislerin  çatıları  temizlenip  kırılan  kiremitlerin  yerlerine  yeni  kiremitler  döşenmiştir.
 
24-]  Üyemiz  ADNAN  AVDAN,nın  isteği  üzere  istenilen  yere  demir  korkuluk  yaptırılmıştır.
 
25-]  Site  içersindeki  tüm  demir  korkulukların  bakımı  ve  boyası  yapılmıştır.
 
26-]  Dağdan  gelen  suyun  yağmurdan  dolayı  sel  meydana  gelmiş  döşenmiş  olan  kangal  borular  kırılmış  olup  bu  hattın  yeniden  bakıma  alınıp  borular  değiştirilip  sitemize  sağlıklı 
 
Su  akışı  sağlanmıştır.
 
27-]  493  Adada  temiz  su  borusunda  patlak  meydana  gelmiş  o  hattın  sı  borusu  tamamı  değiştirilmiştir.
 
28-]  Duşların  bulunduğu  bölüm  tamamen  yıkılmış  duşların  bulunduğu  alan  daha  geniş  bir  alana  kavuşmuş  yeni  duş  yerleri  yapılmış,su  kanalları  değiştirilmiş  duş  yerleri  kay,mıyan fayansla  kaplanmış  tuvaletler  elden  geçirilmiş  bakıma  alınmış  tüm  kapılar  değiştirilmiş,yerler  ve  duvarlar  fayansla  kaplanmış, duşlar  değiştirilmiş  kapılara  ve  duvarlara  yeni  aydınlatmalar  takılmıştır.
 
29-]  Genel  kurulda  alınan  karar  doğrultusunda  kafeterya  bölümünün  zeminine  tamamen  sökülüp  temizlenmiş  zemine  kafes  demir  döşenerek  beton  atılmış  yerlere  kay,mıyan  fayans  döşenmiştir.
 
  Tuvaletlerin  önü  kalebodurlar  sökülüp,  beton  dökülerek  fayans  döşenmiştir.
 
30-]  Kafeteryanın  ön  tarafın  üst  panel  sökülüp  köşebent  demirlerle  sağlamlaştırılıp
 
  üst  bölüm  güneşten,sıcaktan  etkilenmeyen  sandaviç  panel  döşenmiştir.  Elektrik  tertibatı  yenilenmiştir.
 
31-]  İskele  ve  dubadaki  keresteler  değiştirilmiş  gemi  sökümden  2  metre  2,5  metre  keresteler ile  dubaya  ve  iskeleye  takılmıştır.
 
  Duba  tamamen  elden  geçmiş  elimizden  geldiği  kadar  tamiri  yapılmıştır.
 
32-]  Duşların  bulunduğu  yere  ayakların  yıkanması  için  bir yer  yapılmış, ön  tarafına  suyun  durmaması  için  drenaj  sistemi  yapılıp  bir  adet  loğar  yapılıp  bir  buçukluk  bir  motorla  suyun  akışı  sağlanmıştır.
 
33-]  Sağlık  ocağı  standartlarından  ufak  olduğu  için  yan  tarafın  duvarı  yıkılarak  sağlık  ocağı  büyütülmüş  elektrik  tertibatı  yenilenmiş  eşyalar  değiştirilmiş  yenilenmiştir.
 
34-]  Çöp  konteynırları  eskiyen, çürüyenler  temizlenip  yeni  çöp  konteynırları  takviyesi  yapılmış  ve  boyanmıştır.
 
35-]  Site  içersindeki  tüm  ağaçların  gövdesi  kireçle  boyanmıştır.
 
36-]  Tüm  sitenin  dış  yüzeyleri  temizlenip  sıvası  dökülen  yerlerin  sıvası  yapılıp  badana  işleri  yapılmış,  tüm  sosyal  tesisler  elden  geçirilmiş  elektrik  tertibatı  değiştirilmiş  temizlik  ve  badana  boya  işleri  yapılmıştır.
 
37-]  Site  elektrik  panolarının  bakımı  yapılıp  değişmesi  gerekenler  değiştirilmiş
 
  Trafo  bakama  alınıp  bakımı  yapılıp  değişmesi  gereken  parçaların  hepsi  değiştirilmiştir.
 
38-]  Deniz  kenarındaki  şemsiyelerin  bakımı  yapılmış  bazılarının  brandaları  değiştirilip  yenileri  yaptırılıp  takılmış  boyama  işleri  yapılmıştır.
 
39-  Misafirhaneler  elden  geçirilmiş  bazı  eşyalar  değiştirilmiş  boya  ve  badana  işleri  elektrik  tertibatları  elden  geçirilip  üç  adet  misafirhanemize  klima  takılmıştır.
 
40-]  Tüm  elektrik  direkleri  elden  geçirilmiş  bozuk  olanların  tamiri  yapılmış  sitemizin  bazı  yerlerine  aydınlatma  açısından  led   projektörler takılmıştır.
 
41-]  Site  içersindeki  tüm  bordür  taşları  boyanmış  site  önündeki  bordür  taşların  kırılanların  yerine  yenileri  takılmış  ve  boyası  yapılmıştır.
 
42-]  Site  içersindeki  kamera  sistemi  elden  geçmiş  daha  geniş  bir  görüş  ve  kullanım  alanına  sahip  olmak  için  kamera  sistemleri  takılıp  faaliyete  geçirilmiştir.
 
43-]  Sitenin  değişik  yerlerine  çiçek  dikimi  gerçekleştirilmiş  ve  bakımı  yapılmaktadır.
 
44-]  Bozulan  yolların  yerine  temizlenip  yeniden  beton  dökülerek  tamiratları  yapılmaktadır.
 
45-]  İskele  bakıma  alınıp,çoğu  kırılan  demir  aksamlarının  tamiri  için  köşebentler  alınıp,kırılan  ve  çürüyen  yerler  takılıp tamiri  yapılmış,iskele  üzerine  plastikten  yapılan  yolluklar  konmuştur.
 
46-]  493 Adanın  üst  yolun  karşısındaki  istinat  duvarına  genel  istek  olarak  bir  adet  beton  merdiven  yaptırılmıştır.
 
                Hepinize saygılar sunuyoruz.
 
 
 
 
 
 
YÖNETİM KURULU
 
 
 
 
 
             ADNAN AYAS                                       AHMET  KARLUK                                   ALİ  AKÖZ 
 
                                Yön. Krl. Bşk.                                                2. Başkan                                          Yön. Krl. Üyesi
 
 

Telefon: 0 (232) 673 32 84 || Mail: info@meltemkoy.com || Adres: Çandarlı Mahallesi, Meltemköy Tatil Sitesi DİKİLİ / İZMİR

DeMarcus Ware Womens Jersey